Spoštovani starši!

V šolskem letu 2019/2020 vabimo začetnike in tiste, ki so se že učili klekljanja, k vpisu v ČIPKARSKO ŠOLO.

V čipkarski šoli že več kot 110 let ohranjamo kulturno dediščino Železnikov in okoliških krajev in razvijamo sodobne aplikacije s čipko. Učenci pridobivajo finomotorične spretnosti, razvijajo natančnost, vztrajnost in potrpežljivost pri delu. S predstavitvami klekljanja, sodelovanjem na tekmovanjih in natečajih uspešno promoviramo šolo in kraj.

Vpis v čipkarsko šolo in hkrati vračanje lanskih izdelkov, bosta potekala od 2. do 9. septembra 2019 od 10.00 do 14.30 ure v učilnici čipkarske šole. Otroci od 1. do vključno 5. razreda prijavnico oddajo svojim razredničarkam.

Za učence razredne stopnje bo urnik usklajen z rednim poukom, veroukom, trudimo pa se ga uskladiti tudi z ostalimi interesnimi dejavnostmi. Učenci predmetne stopnje bodo glede na ostale obšolske dejavnosti razporejeni v skupine; vozači v jutranje skupine ali po pouku (do 14.30), domačini v popoldanskih urah. Tedenska obveznost v čipkarski šoli je 2 šolski uri na teden, za učence zadnje triade 3 šolske ure na teden. Urnik in razporeditev v skupine bosta objavljena na vratih učilnice čipkarske šole v ponedeljek, 9.9.2019.

Prispevek za kritje materialnih stroškov šole (nabava materiala, všivanje čipk) znaša 18 € za celo šolsko leto; plačate ga po položnici v prvi polovici šolskega leta.

S poukom bomo pričeli v torek, 10. septembra 2019.

V šoli je na voljo več kompletov pribora za izposojo. Namenjeni so učencem začetnikom in tistim učencem, ki doma nimajo lastnega pribora. Za prvi dve leti učenja izposojevalnine ni, za vsako naslednje leto pa znaša 10 € za učenca.

Vabljeni!

Učiteljica:                                                                                                           Ravnatelj:
Irena Benedičič                                                                                                  Franc Rant

Prijavnica za čipkarsko šolo, šolsko leto 2019/20