Devetošolke Mojca Benedik, Zala Pfajfar in Zoja Podgorelec so v šolskem letu 2023/24 udeleženke mednarodnega programa MEPI na bronasti stopnji. Za prostovoljstvo so si izbrale pomoč učiteljici klekljanja pri urah z učenkami prve triade. Prihajale so k skupini drugošolk in tretješolk. Pomagale so jim pri pripravi vzorcev, navijanju in urejanju klekeljnev. Tudi zavezale so kakšen odtrgan klekelj. Spremljale so njihovo delo, jim kaj razložile in jih vzpodbujale. Mlajše učenke so rade in lepo sprejele njihovo pomoč. Všeč je bila njihova prisotnost pri pouku in komuniciranje z njimi. Devetošolke pa so se v tej vlogi prvič znašle in je bila to za njih nova izkušnja. Spomnile so se kako so same doživljale klekljanje, ko so bile v 2. ali 3. razredu. Učiteljici pa so tudi olajšale delo. HVALA.

Irena Benedičič

 

Mepi_Zoja

Mepi_Zala

Mepi_Mojca

Dostopnost