V register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo RS za kulturo, je bilo leta 2015 vpisano Klekljanje slovenske čipke z naslednjo utemeljitvijo:

Klekljana slovenska čipka je eden od prepoznavnih simbolov slovenske identitete in ima na območju Slovenije skoraj stoletno neprekinjeno tradicijo. Slovenska čipka, za katero so značilni motivi, povzeti tudi po ljudski ornamentiki, se je razvila zaradi političnih sprememb po prvi svetovni vojni. Posamezniki in lokalne skupnosti se z njo identificirajo in jo kot dediščino prenašajo iz roda v rod ter jo popularizirajo v lokalnem in mednarodnem prostoru. V Sloveniji deluje več kot 100 klekljarskih društev, sekcij in skupin. Množičnost klekljanja in prenos znanja na mlade zagotavljata ohranjanje tradicionalnega čipkarstva in spodbujata njegov nadaljnji razvoj.

Kot eden od nosilcev enote žive dediščine je v registru navedena Čipkarska šola Železniki (OŠ Železniki). Prenovljena tabla ob vhodu v šolo to zdaj še poudarja.

Leta 2016 je bil sprejet Odlok o razglasitvi klekljanja čipk za živo mojstrovino državnega pomena.

Leta 2018 pa je bilo slovensko klekljanje vpisano na prestižni UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Bodimo ponosni, da smo del te zgodbe. Prav otroci, ki se učijo klekljanja, ohranjajo dediščino Železnikov živo.

Zapisala: Irena Benedičič

Dostopnost